เศรษฐกิจ

แนวโน้มที่มั่นคงสําหรับอธิปไตย APAC เนื่องจากการเติบโตฟื้นตัวและหนี้มีเสถียรภาพ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกมีผลกระทบในวงกว้างและภาระหนี้มีเสถียรภาพทําให้เกิดแนวโน้มที่มั่นคงสําหรับความน่าเชื่อถืออธิปไตยในปี 2022 ถึงกระนั้นการฟื้นตัวก็แตกต่างกันอย่างมากและเศรษฐกิจบางแห่งจะประสบกับรอยแผลเป็นทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งตามรายงานใหม่ของ Moody's Investors Service